Göteborgs Skeppsmäklareförening

Skeppsmäklaren, länken mellan fartyget och hamnen, är en förutsättning för att alla sjötransporter ska ske smidigt och effektivt. Knappast någon hamn saknar, eller fungerar utan, en skeppsmäklare.

Göteborgs Skeppsmäklareförening är en regional branschförening. Medlemsföretag verksamma inom befraktning, linjeagentur, hamn- och klareringsmäkleri samt köp- och försäljningsmäkleri. Vi är verksamma i Göteborg, Västra Götaland och Halland, från och med Strömstad i norr till och med Halmstad i söder. Samtliga föreningens medlemmar är också anslutna till riksorganisationen – Sveriges Skeppsmäklareförening.

Utbildar och utvecklar skeppsmäklarbranschen

Syftet med föreningen är att bevaka medlemmarnas gemensamma intressen, arbeta för ett personligt närmande medlemmarna emellan, förmedla information, arbeta med kvalitetssäkring och kompetenshöjning inom yrkeskåren, bland annat via olika utbildningar, samt i övrigt syssla med utvecklingsprojekt som gynnar branschen.

Styrelsen består av nio ledamöter som väljs vid årsmötet för en mandatperiod på tre år. För att få en hälsosam, kontinuerlig vitalisering av föreningen kan en enskild styrelsemedlem högst sitta två mandatperioder.

Varmt välkommen till Göteborgs Skeppsmäklareförening
- Västsveriges intresseorganisation för skeppsmäklare.