Bollplank eller Mentorskap

Idag står de flesta branscher inför en utmaning. Stora pensionsavgångar med mycket kompetens kan skapa luckor och vara svåra att fylla. Ett utav dagens hetaste ämnena är "talent management" . Kortfattat att i framtiden säkerhetsställa rätt kompetens på rätt befattning.

Även vårt skrå kommer att stå inför denna utmaning. Vi i Göteborgs skeppsmäklareförening har därför som avsikt att hjälpa till med att förmedla kontakter som ibland kan behövas för att man skall kunna hitta rätt.

Vi tror att det redan idag finns personer som känner att de skulle behöva råd och stöd av någon mer erfaren som tidigare har haft eller stått inför liknande utmaningar.

Vår idé är att vi skall förmedla kontakter mellan adepter och mentorer. Vi vill dock understryka att det initialt handlar om en form som är avgiftsfri och är mer allmän. Det är sedan upp till adepten och mentorn att själva bestämma hur man vill gå vidare.

Vi välkomnar därför dig som vill bli adept och dig som vill känna glädjen med att bidra till att vår bransch och vårt skrå även i framtiden skall kunna vara konkurrenskraftig och attrahera duktiga medarbetare.

Verkar det intressant? Maila oss på info.shipbroker@gmail.com

"Utbildar och utvecklar"
P.s Jonas Hallberg hävdade en gång att bollplank inte är en relavant metafor. Han påstod att man får ju tillbaka samma boll man kastat.
Men det han glömde var att det ju säkert var ifrån en annan vinkel och kanske med viss knorr vilket gör att man får greppa problemet på ett nytt sätt.