Vad har hänt?

2022-04-27 ÅRSMÖTE
Årsmötet blev i år äntligen av i fysisk form på Royal Bachelors Club den 27:e april. Hela 60 deltagare närvarade. Christopher Lillhage från Göteborgs hamn var Gästföreläsare.
Carl-Johan von Sydow och Jonas Pettersson lämnade styrelsen efter sex år vardera och även Fredrik Håkansson Säll lämnade tidigare i år. Ersättare och nya styrelsemedlemmar är Peter Hägg, MSC, Christopher Askheim, NES och Richard Borggreve, från Hapag Lloyd

2022-04-06 FRUKOSTFÖRELÄSNING
På Världskulturmuseet DNV - Maritime Forecast to 2050

2021-10-20 HÖSTMÖTE
Det årliga höstmötet ägde rum på Royal Bachelors Club den 20 oktober.

2021-09-10 GOLFTÄVLING
Göteborgs Skeppsmäklareförenings årliga golftävling spelades i år på Kungsbacka Golfklubb

2021-09-09 S/S BOHUSLÄN
Den traditionella utfärden med s/s Bohuslän arrangerades äntligen den 9 september och turen var iår i princip fullsatt med ett lägre antal av 54 personer på grund av fortsatta restriktioner.

2021-03-31 VIRTUELLT ÅRSMÖTE
För andra året i rad hölls årsmötet virtuellt, på grund av pandemin. Vi tackade Kristian Bratz för fint arbete under sex år och välkomnade Lars Lövsund som ny ledamot

2020-09-04 GOLFTÄVLING
Göteborgs Skeppsmäklareförenings årliga golftävling spelades i år rum på Lycke Golf & Country Club.

2020-07-01 VIRTUELLT ÅRSMÖTE
För första gången hölls ett virtuellt årsmöte där röstningen gjordes via email. Detta på grund av pandemin.
Yngve Johansson avgick efter sex år. Vi tackar Yngve för gediget arbete. Vi välkomnade en ny styrelseledamot, Emil Holmgren, som valdes in.

VÅREN 2020 - COVID-19
Pga av Covid-19 har flertalet event ställts in/skjutits upp på obestämd framtid. Styrelsen håller virtuella möten under våren.

2019-10-21GSF PORT CALL
Tillsammans med Göteborgs Hamn ett större besök under en heldag i hamnen kallat ”Port Call”. Under dagen fick våra medlemmar chansen att dels träffa respektive ansvarig för de olika hamndelarna samt även fysiskt besöka de olika terminalerna under guidning med buss.

2019-10-09 FRUKOSTFÖRELÄSNING
Nils Simonsson talade om ”hjärnvägen” och hur minnet fungerar, över 100 medlemmar deltog denna morgon.

2019-09-05 S/S BOHUSLÄN
Den traditionella utfärden med s/s Bohuslän arrangerades den 5 september och turen var som vanligt i princip fullsatt med 81 personer som deltog från våra medlemföretag inkl delar av styrelsen för Sveriges Skeppsmäklareförening.

2019-04-02 FRUKOSTFÖRELÄSNING
Vårens frukostföreläsning på Världskulturmuseet där Cecilia Österman utbildade våra deltagare om "det gränslösa attraktiva arbetet"

2019-03-20 ÅRSMÖTE
Vid årsmöte på Bachelors hade vi äran att välkomna 4 nya personer in i styrelsen - Wilhelmina Lund, Fredrik Håkansson Säll, Nikolai Nymoen och Jonatan Östberg.

På efterföljande festmåltid skålades det för våra avgående styrelsemedlemmarna - Fredrik hermansson, Mike Barry, Anders Ivarsson och Kristin Dotevall. Vi är oerhört tacksamma för allt Ni bidragit med under Er tid i styrelsen!

Till ny ordföranden valdes Yngve Johansson! Lycka till bakom rodret!