Föreningens Styrelse

Så här konstituerar sig Göteborgs Skeppsmäklareförenings styrelse i dag:

Ordförande: Elizabeth Concha, Cosco Shipping Lines AB
Kassör: Carl Johan von Sydow, Bunker One
Sekreterare: Fredrik Håkansson Säll, Hyundai Merchant Marine
Klubbmästarinna: Wilhelmina Lund, Freightman AB

Ledamot: Nikolai Nymoen, Wallenius Wilhelmsen
Ledamot: Lars Lövsund, TSA Tankers
Ledamot: Jonatan Östberg, CMA-CGM
Ledamot: Jonas Pettersson, Alba Tankers
Ledamot: Emil Holmgren, CLdN

Styrelsen från 1972

Göteborgs Skeppsmäklareförenings första styrelse konstituerade sig enligt nedan.

Ordförande: Gunnar Olsson, Borlind Bersén & Co
Vice ordförande: Lars-Erik Påhlsson, AB August Leffler & Son
Kassör: Per Kjellén, Per Kjellén & Co AB
Sekreterare: Lars Edlund, Strandbergs Fraktkontor AB
Klubbmästare: Nils Härsjö, Blidberg Metcalfe Shipping AB

BilagaStorlek
Föreningens Datalagrinspolicy324.1 kB
GSF Stadgar 2019208.08 kB