Föreningens styrelse

Så här konstituerar sig Göteborgs Skeppsmäklareförenings styrelse i dag:

Ordförande: Lars Rexius, MSC Sweden AB
Kassör: Fredrik Herrmansson, Greencarrier Liner Agency
Sekreterare: Dag Paulsson, SwanFalk Shipping AB
Klubbmästare: Johan Ehn, Georg Hansen Shipping AB

Ledamot: Kristin Westerholm, Maersk Broker
Ledamot: Dag Holmbergh, Segerhammars Skeppsmäkleri AB
Ledamot: Kristian Bratz, Gothenburg Chartering
Ledamot: Ingela Berntson, GAC Sweden AB
Ledamot: Yngve Johansson, NYK Line

Styrelsen från 1972

Göteborgs Skeppsmäklareförenings första styrelse konstituerade sig enligt nedan.

Ordförande: Gunnar Olsson, Borlind Bersén & Co
Vice ordförande: Lars-Erik Påhlsson, AB August Leffler & Son
Kassör: Per Kjellén, Per Kjellén & Co AB
Sekreterare: Lars Edlund, Strandbergs Fraktkontor AB
Klubbmästare: Nils Härsjö, Blidberg Metcalfe Shipping AB