Föreningens styrelse

Så här konstituerar sig Göteborgs Skeppsmäklareförenings styrelse i dag:

Ordförande: Fredrik Hermansson, Greencarrier Liner Agency
Kassör: Carl Johan von Sydow, Top Oil AB
Sekreterare: Jonas Pettersson, Sirius Chartering AB
Klubbmästare: Ingela Berntsson, GAC Sweden AB

Ledamot: Kristin Westerholm, SDK Shipping AB
Ledamot: Johan Ehn, Georg Hansen Shipping AB
Ledamot: Kristian Bratz, Gothenburg Chartering AB
Ledamot: Mike Barry, MSC Sweden AB
Ledamot: Yngve Johansson, NYK Line

Styrelsen från 1972

Göteborgs Skeppsmäklareförenings första styrelse konstituerade sig enligt nedan.

Ordförande: Gunnar Olsson, Borlind Bersén & Co
Vice ordförande: Lars-Erik Påhlsson, AB August Leffler & Son
Kassör: Per Kjellén, Per Kjellén & Co AB
Sekreterare: Lars Edlund, Strandbergs Fraktkontor AB
Klubbmästare: Nils Härsjö, Blidberg Metcalfe Shipping AB

Bilaga Storlek
stadgar_gbg_skeppsm.pdf 606,15 kB